SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

Statuten en reglementen

Ben je benieuwd naar de beleidsdocumenten van onze stichting? Hieronder vind je onder meer de oprichtingsstatuten en reglementen waar SOVOT zich aan heeft verbonden. We vinden het belangrijk om daarover transparant te zijn.