Breed onderwijsaanbod

Onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT) vallen het Beatrix College, het Koning Willem II College en (een belangrijk deel van) het Reeshof College. Met ruim 400 bevlogen collega’s geven wij onderwijs aan bijna 4.500 leerlingen in Tilburg en omgeving.

SOVOT-scholen

Maak kennis met de drie scholen van SOVOT.

Beatrix College

  • Leerlingen 2000
  • Medewerkers circa 190

Het Beatrix College is een openbare school die alle leerlingen, ongeacht afkomst of levensovertuiging, meer wil leren dan de kennis en vakvaardigheden die nodig zijn voor het behalen van het eindexamen.

Het Beatrix College vindt het ook belangrijk dat leerlingen andere (sociale) vaardigheden ontwikkelen, hun talenten ontdekken, zichzelf leren kennen en zich voorbereiden op het vervolgonderwijs en hun toekomstige rol in de samenleving. Daarom stemt het Beatrix College het onderwijs zo veel mogelijk op de individuele leerling af. Hierdoor blijven leerlingen gemotiveerd en wordt de beschikbare onderwijstijd optimaal benut. De drie kernwaarden die tekenend zijn voor het Beatrix College zijn Betrokken, Betrouwbaar en Bevlogen.

Bekijk de website

Koning Willem II College

  • Leerlingen 1650
  • Medewerkers circa 200

Het Koning Willem II College is een openbare school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. In een prettige en overzichtelijke leeromgeving stimuleert de school iedere leerling om het beste uit zichzelf te halen.

Leerlingen krijgen volop kansen zich op tal van terreinen te oriënteren, te verdiepen en te excelleren. Het Koning Willem II College biedt naast het reguliere gymnasium, atheneum, havo en mavo ook ruimte aan leerlingen met extra talent of interesse voor theater, kunst, ict, sport en wetenschap. Het Willem II biedt bovendien bijzondere faciliteiten aan topsporters en dansleerlingen. Op het Willem II College vindt iedere leerling het antwoord op de vraag “Waarin ben jij koning?”

Bekijk de website

Reeshof College

  • Leerlingen 700
  • Medewerkers circa 100

Het Reeshof College biedt onderwijs aan voor alle niveaus van het vmbo en is een samenwerkingsverband tussen Onderwijsgroep Tilburg en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg.

De school richt zich op de toekomst van de leerlingen, zodat zij niet alleen voorbereid zijn op een goede baan, maar ook op het leveren van een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Het Reeshof College biedt daarom loopbaanbegeleiding en leert de leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes aan om hen een basis te geven voor hun toekomstige opleidingen en beroepen.

Het Reeshof College bestaat uit twee scholen die samenwerken vanuit dezelfde onderwijsvisie. Hoewel de leerlingen van de verschillende niveaus wettelijk en administratief onder verschillende organisaties vallen, merken de ouders en leerlingen hier niets van. Door de nauwe samenwerking tussen de Onderwijsgroep Tilburg en SOVOT is een goede doorstroming naar zowel het mbo als havo-4 gegarandeerd.

Bekijk de website

WhatsApp