Privacyverklaring Sovot

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Binnen Sovot wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Onder Sovot vallen het Beatrix College, het Koning Willem II College en (een deel van) het Reeshof College. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Voor vragen kunt u een mail sturen naar: avg@sovot.nl. 
Mocht u uw vraag direct aan onze Funtionaris Gegevensbescherming willen stellen dan kunt u dit doen door te mailen naar fg@privacyopschool.nl.

WhatsApp