Organisatie

SOVOT geeft onderwijs aan ruim 4.000 leerlingen in Tilburg en omgeving. Maak kennis met de bestuurder, de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg

Interim bestuurder

Dhr. Frans van der Knaap

Stafbureau
SOVOT

Het stafbureau ondersteunt de SOVOT-scholen, de schooldirecties en de SOVOT-bestuurder bij de uitvoering van hun taken. Bij het stafbureau werken verschillende adviseurs die de drie schooldirecties ondersteunen bij specialistische taken op het gebied van bijvoorbeeld HR, financiën en kwaliteitszorg. Maak kennis met de mensen achter SOVOT.

Contact met het stafbureau van SOVOT

013 5096348 info@SOVOT.nl Contactformulier

Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van leerlingen, personeel en ouders van SOVOT. De GMR is onder meer betrokken bij de aanstelling van de bestuurder. Ook houdt de GMR de vinger aan de pols waar het gaat om thema’s als gelijke behandeling en discriminatie. De GMR bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen.

Contact met de GMR van SOVOT

info@SOVOT.nl

Raad van
Toezicht

De Raad van Toezicht van SOVOT houdt onder meer toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen. Ook geeft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. Bovendien vervult de RvT het werkgeverschap voor de bestuurder. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Tilburgse gemeenteraad voor een periode van 2 x 4 jaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende vijf leden:

  • drs. E.C. van Vliet (voorzitter)
  • dr. mr. I.M. Koopmans
  • drs. E. Stedenburg
  • drs. M.A.M. Theunissen
  • drs. G.G.M.P. Peeters

Contact met de RvT van SOVOT

info@SOVOT.nl

WhatsApp