SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg

SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door – samen met onze scholen – professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

Om deze uitdagende missie iedere dag opnieuw waar te maken, hanteren wij drie belangrijke uitgangspunten:

Wij zoeken constant naar hoe ons onderwijs beter kan.

Wij ontwikkelen ons tot een lerende organisatie.

Wij blijven bouwen aan onze relatie met de omgeving.

Een goede relatie met partners

Om kinderen succesvol te laten zijn op hun leerroute, werken we intensief samen met onze partners. Zo hebben we programma’s voor leerlingen die de overstap naar de middelbare school moeilijk...

Niet afrekenen maar doorgroeien

Elk jaar is er in de lokale media veel aandacht voor de slagingspercentages van scholen. En terecht: ook op onze scholen willen we dat zoveel mogelijk leerlingen slagen. Maar SOVOT...

De lat ligt hoog

Goed onderwijs begint bij goede docenten met goede leidinggevenden. SOVOT investeert daarom veel in opleiding en begeleiding van de leiding. Onze team- en afdelingsleiders krijgen trainingen, cursussen en workshops van...