Documenten

Ben je benieuwd naar het functioneren van SOVOT? Of wil je meer weten over de plannen, achtergronden, statuten en reglementen? Transparantie vinden wij belangrijk. Daarom delen we álle relevante beleidsdocumenten online.

Documenten

Strategisch Beleidsplan


Het Strategisch beleidsplan 2021-2025 schetst de toekomst van SOVOT. Dit plan beschrijft in grote lijnen welke richting we met de stichting en de scholen willen inslaan. Dat doen we aan de hand van tien thema’s voor de toekomst. In het plan lees je per thema welke ambitie we ermee hebben. Elke ambitie wordt vervolgens uitgewerkt in speerpunten en actiepunten. We werken dus van groot naar klein, van abstract naar concreet.

Strategisch Beleidsplan 2021 2025

 

Jaarverslagen 

SOVOT staat ieder jaar uitgebreid stil bij de voorgaande twaalf maanden. Het jaarverslag geeft een goed beeld van alles wat er gebeurd is binnen de stichting en de drie scholen. In onze jaarverslagen gaan we in op onderwerpen als onderwijs, personeel, financiën en governance. Daarnaast bevat het verslag ook een uitgebreide jaarrekening.

SOVOT Jaarverslag 2022 SOVOT Jaarverslag 2021 SOVOT Jaarverslag 2020 SOVOT Jaarverslag 2019 SOVOT Jaarverslag 2018

Privacy

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. In diverse reglementen en protocollen beschrijven we nauwkeurig hoe we omgaan met leerlinggegevens, wat de rechten zijn van ouders en leerlingen en wie verantwoordelijk is voor het beheer van deze informatie.

Functionaris Gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt binnen SOVOT toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. Onze Functionaris Gegevensbescherming is de heer C. Bauduin van Privacy op School bereikbaar op fg@privacyopschool.nl.

Vragen over privacy
Voor al je vragen over privacy bij SOVOT kun je een mail sturen naar:

avg@sovot.nl

 

Downloads

Sovot Privacy Reglement Sovot IBP Beleid Sovot Protocol Beveiligingsincidenten Sovot Social Media Reglement

 

Codes

SOVOT draagt zorg voor de ontwikkeling van kinderen in de (leerplichtige) leeftijd van 12 tot 18 jaar. Dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid. Wij spannen ons maximaal in om onze zorgplicht naar behoren uit te voeren. Dat borgen we onder meer door diverse codes en regelementen te hanteren.

Code Goed Bestuur Integriteitscode SOVOT Reglement internet en sociale media op school Gedragsregels Online lessen Extern vertrouwenspersoon SOVOT

WhatsApp