SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

SOVOT PROFESSIONEEL, INNOVATIEF EN WENDBAAR

Onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT) vallen het Beatrix College, het Koning Willem II College en (een belangrijk deel van) het Reeshof College. Met ruim 400 bevlogen collega’s geven wij onderwijs aan bijna 4.500 leerlingen in Tilburg en omgeving.

Wij zijn een stichting met scholen voor openbaar voortgezet onderwijs voor vmbo-gl/-tl, havo en vwo. Elke dag opnieuw dagen we onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Op deze website vindt u meer informatie over de stichting, de scholen en de manier waarop wij in het leven staan.

Een goede relatie met partners

Om kinderen succesvol te laten zijn op hun leerroute, werken we intensief samen met onze partners. Zo hebben we programma’s voor leerlingen die de overstap naar de middelbare school moeilijk...

Niet afrekenen maar doorgroeien

Elk jaar is er in de lokale media veel aandacht voor de slagingspercentages van scholen. En terecht: ook op onze scholen willen we dat zoveel mogelijk leerlingen slagen. Maar SOVOT...

De lat ligt hoog

Goed onderwijs begint bij goede docenten met goede leidinggevenden. SOVOT investeert daarom veel in opleiding en begeleiding van de leiding. Onze team- en afdelingsleiders krijgen trainingen, cursussen en workshops van...

Fouten zijn goed!

Op school moeten leerlingen volop kunnen ontdekken, proberen en fouten maken. Dat is óók leren. Daarom streven we binnen het Reeshof College naar een cultuur waarbinnen fouten gemaakt mogen worden....

Uitzonderlijke prestaties

De medewerkers en leerlingen van het Koning Willem ll College zijn trots op de resultaten die ze samen behalen. De school staat bekend als kansenschool. Veel leerlingen behalen een diploma...

Collega’s leren van elkaar

Het Koning Willem ll College wil een lerende school zijn. Voortdurende ontwikkeling vindt de school belangrijk en daarom is er veel aandacht voor intensieve samenwerking. Er is een open cultuur,...

Ruimte voor talent

Voor hoogbegaafde leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool heeft het Beatrix College een speciaal onderwijsprogramma ontwikkeld: Talentum. De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs kan...

Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk thema voor het Beatrix College. Met het project Beatrix Maatschappelijk Ondernemen (BMO) richt de school zich op activiteiten die daaraan bijdragen. Met BMO wil...