Kernwaarden

Binnen de scholen van SOVOT staan de kernwaarden gelijkwaardigheid, betrokkenheid en optimisme centraal. Iedereen die bij SOVOT leert of werkt leeft naar deze waarden en ervaart ze.

Lees hier meer over SOVOT

Over SOVOT Thema's Medewerkers

Gelijkwaardigheid

Iedereen is uniek, geen mens is gelijk. Maar alle mensen zijn wél gelijkwaardig, ongeacht achtergrond, sekse, levensovertuiging of seksuele voorkeur. Binnen onze scholen verdient daarom iedereen een plek. Wij gaan respectvol met elkaar om en staan open voor elkaar. We erkennen verschillen en zoeken naar mogelijkheden deze te overbruggen en vruchtbaar te maken

Betrokkenheid

Ieder mens is een sociaal wezen: wij hebben elkaar nodig. Wij willen een gemeenschap zijn en we steunen hen die onze hulp nodig hebben. Onze scholen vormen een oefenplaats voor een toekomstige maatschappij, waarin niemand wordt buitengesloten en zij die het moeilijk hebben een steuntje in de rug krijgen.

Optimisme

Wij willen met ons onderwijs een bijdrage leveren aan een betere wereld. Wij zoeken daarom voortdurend naar mogelijkheden om ons onderwijs beter te maken en onze leerlingen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Wij willen hen zodanig toerusten dat zij straks die bijdrage kunnen leveren.

WhatsApp