Tien thema’s voor de toekomst

We hebben helder voor ogen welke richting we de komen jaren met de stichting SOVOT en de scholen in willen slaan. Deze doelstellingen hebben we vastgelegd in tien thema’s.

Meer weten over SOVOT, lees hier verder.

Over SOVOT Kernwaarden Medewerkers

1. Samenwerking in stad en regio
We zijn een benaderbare en constructieve samenwerkingspartner.

2. Gewaardeerde identiteit
We verstevigen onze positie in de regio. We dragen onze identiteit uit en worden als zodanig herkend en erkend.

3. Aantrekkelijk werkgeverschap
Bij SOVOT staan de talenten en het ontwikkelpotentieel van de medewerker centraal. We werken in een positief en op groei gericht klimaat waarin keuzevrijheid, ambitie en verantwoordelijkheid hand in hand gaan.

4. Professionele ontwikkeling
Wij geven verder vorm aan het gezamenlijk leren en ontwikkelen van onze medewerkers.

5. Samenwerken en verbinden
We versterken de samenwerking tussen de scholen, zonder daarbij hun onderscheidende eigenheid uit het oog te verliezen.

6. Burgerschap en leren samenleven
Wij willen onze leerlingen meer en beter voorbereiden op het samenleven in de complexe, internationale, technologische en dynamische maatschappij van morgen.

7. Toekomstbestendig onderwijs
We stimuleren leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Belangrijke thema’s daarbij zijn eigenaarschap en maatwerk.

8. Professioneel leiderschap
Iedereen is leidinggevende, in elk geval van zichzelf. Leren leidinggeven aan jezelf, de groep die je voorzit of de organisatie waarvan je het boegbeeld bent: het gaat erom dat je verantwoordelijkheid neemt en leert daaraan invulling te geven.

9. Positief schoolklimaat
Onze scholen vormen een plek waar elke leerling zich veilig en gekend voelt.

10. Kansengelijkheid
Niet elke leerling heeft dezelfde startpositie. Leerlingen die bij de start al op achterstand staan, ondersteunen wij actief.

WhatsApp