SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

Jaarverslag

De inleiding van het jaarverslag 2020 eindigde met de volgende opmerking:
‘Te voorspellen is dat ook in het jaarverslag over 2021 hieraan (= coronapandemie) aandacht besteed zal worden. Te hopen is dat dit voor 2022 niet meer zal gelden.’ En inderdaad, ook in dit jaarverslag over 2021 is er aandacht voor de gevolgen van de coronapandemie op ons onderwijs. In het hiernavolgende hoofdstuk valt daar het een en ander over te lezen en ook op andere plekken in dit jaarverslag komen de gevolgen van de pandemie met regelmaat ter sprake.

Toch is er ook iets anders t.o.v. het verslag over 2020: in 2021 zijn we beter ingericht en meer gewend geraakt aan de gevolgen van de pandemie. De cynicus zegt dan: ‘alles went, ook een pandemie’, de optimist stelt vast dat de samenleving als geheel (en dus ook het onderwijs en dus ook de Sovot-scholen) in staat is geweest om zich beter naar de veranderde omstandigheden te verhouden. Wij hebben naar beste vermogen ons ingezet om onder de -soms lastige en wisselende- omstandigheden onze kernopdracht te blijven vervullen. En dat is om goed, rijk en aantrekkelijk onderwijs voor onze leerlingen te verzorgen.

Wil je meer weten? Bekijk dan onderstaand jaarverslag. Tevens zijn de linkjes opgenomen voor eerdere jaarverslagen.