SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

Jaarverslag

2016 is voor de Stichting een belangrijk overgangsjaar geweest. In de eerste plaats vanwege het feit dat we in dit jaar een nieuw strategisch beleidsplan hebben opgesteld, getiteld ‘Samen verder komen’. In dit plan hebben we drie hoofddoelen geformuleerd, voor de periode 2016 – 2020:

– We willen (verder) werken aan een eigentijds, innovatief en aantrekkelijk onderwijsaanbod op de scholen, waarbij het openbare karakter vormgegeven wordt door programma’s waarin maatschappelijke betrokkenheid, burgerschap en leren samenleven centraal staan.

– We willen ons ontwikkelen tot een lerende, slimme organisatie waarbij we veel meer dan voorheen gezamenlijk optrekken en van elkaar leren, op alle niveaus.

– We willen een sterkere Stichting worden, die de positie van het openbaar onderwijs in de stad met verve kan invullen. Dit geldt dan zowel de samenwerking met verschillende partners t.b.v. ons onderwijs, als in onderhandelingen en positionering van de scholen t.o.v. andere partijen in de stad.

In het strategisch beleidsplan hebben we de gewenste ontwikkeling als volgt getypeerd: ‘de Stichting (en haar scholen) zal zich de komende jaren laten leren kennen als een relatief kleine, maar innovatieve, wendbare en krachtige speler en partner, die met overtuiging de belangen en de opdracht van het openbaar onderwijs in de Tilburgse regio behartigt’.

Wil je meer weten? Bekijk dan onderstaand jaarverslag. Tevens zijn de linkjes opgenomen voor eerdere jaarverslagen.