SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

Jaarverslag

2019 is voor de stichting een jaar van ‘gas geven’ geweest: geholpen door de keuze in 2018 om vanuit de reserves extra te gaan investeren in onderwijs-
en organisatieontwikkeling hebben we stappen kunnen zetten. Zo is de hele ict-infrastructuur vernieuwd en voor de stichting gelijkgeschakeld. Er komt vanaf 2020 dan ook één
centrale ict-afdeling. We zetten er een volgende stap mee in het proces van kwaliteitsverbetering en meerwaarde door samenwerking. Op deze nieuwe ict-basis kunnen we onze
ambities voor maatwerk en modernisering van ons onderwijs echt vorm geven.

Op stichtingsniveau lopen er verschillende pilots waar het gaat om onderwijsontwikkeling. Zo is er een werkgroep begonnen rondom ict-toepassingen ten behoeve van maatwerk,
een werkgroep rondom leerlingbegeleiding, eentje voor differentiatie, etc. We zoeken elkaar steeds vaker op om elkaars kennis te gebruiken of om gezamenlijk op zoek te gaan
naar goede voorbeelden elders. Dit is een werkwijze die veel energie geeft.

Ook binnen de scholen is in 2019 flinke vooruitgang geboekt, zowel qua organisatie als voor wat betreft de onderwijsontwikkeling. Zo is op het Beatrix College het werken met RTTI verder verbreed en is een programma voor tweetalig havo ontwikkeld, dat in 2020 voor het eerst gaat lopen. Op zowel het Reeshof College als op Beatrix College hebben alle docenten de beschikking gekregen over laptops. Op Koning Willem II College is een pilot in het brugjaar gestart om de leerlingbegeleiding te intensiveren.

Wil je meer weten? Bekijk dan onderstaand jaarverslag. Tevens zijn de linkjes opgenomen voor eerdere jaarverslagen.