SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

Codes

Goed onderwijsbestuur is een belangrijk thema voor de samenleving en voor de onderwijssector. De beleidsruimte voor de besturen en hun instellingen is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Zo ook voor SOVOT.  Het feit dat ons de zorg is toevertrouwd voor de ontwikkeling van kinderen in de (leerplichtige) leeftijd van 12 tot 18 jaar, geeft een grote verantwoordelijkheid voor de invulling van die ruimte. Door middel van de code geven we aan op een verantwoorde wijze met deze vrijheid om te gaan en zich maximaal in te spannen haar zorgplichten naar behoren uit te voeren.

Code goed bestuur VO

Integriteitscode Sovot 

Reglement internet en sociale media op school

Gedragsregels online lessen

Externe Vertrouwenspersoon Sovot