SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

We blijven bouwen aan onze relatie met de omgeving

De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden neer bij lokale spelers. Ook op onderwijsgebied. Die handschoen pakken wij graag op. Samen met andere onderwijsinstellingen willen wij ons best doen om het onderwijs in de regio te versterken. Dat vraagt om nauwe samenwerking tussen de scholen en andere partners.

 

Wij werken graag samen

We werken nauw samen met allerlei partners om het leren van jongeren te versterken en te zorgen dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. We maken deel uit van uiteenlopende regionale en landelijke overlegorganen die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van onze scholen.

Wij blijven bouwen aan een sterke organisatiestructuur

We zorgen voor een bestuursstructuur die onze strategische doelen optimaal ondersteunt. En we zorgen voor optimale ondersteuning van de SOVOT-scholen op het terrein van personeel, financiën, huisvesting en ICT.

Een goede relatie met partners

Om kinderen succesvol te laten zijn op hun leerroute, werken we intensief samen met onze partners. Zo hebben we programma’s voor leerlingen die de overstap naar de middelbare school moeilijk...

Niet afrekenen maar doorgroeien

Elk jaar is er in de lokale media veel aandacht voor de slagingspercentages van scholen. En terecht: ook op onze scholen willen we dat zoveel mogelijk leerlingen slagen. Maar SOVOT...

De lat ligt hoog

Goed onderwijs begint bij goede docenten met goede leidinggevenden. SOVOT investeert daarom veel in opleiding en begeleiding van de leiding. Onze team- en afdelingsleiders krijgen trainingen, cursussen en workshops van...