SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

SOVOT zoekt constant naar hoe ons onderwijs beter kan

Bij SOVOT geven we vorm en inhoud aan eigentijdse didactische concepten. We blijven zoeken naar manieren om het onderwijs voor leerlingen interessanter, aantrekkelijker en effectiever te maken. Onze docenten dagen leerlingen elke dag opnieuw uit om hun talenten te vinden en te ontwikkelen. Zo laten wij jongeren uitgroeien tot evenwichtige en zelfbewuste burgers.

 

Wij zijn maatschappelijk betrokken

De SOVOT-scholen ontwikkelen programma’s die passen bij hun openbare identiteit. We stimuleren de maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen en werken aan hun sociale vorming. Daarom zoeken wij altijd naar docenten die weten wat er speelt in de samenleving.

 

Wij bieden ruimte voor talent

De SOVOT-scholen zorgen voor onderwijs van optimale kwaliteit. Dat onderwijs is zo ingericht dat leerlingen het maximale uit hun schoolloopbaan kunnen halen. Heeft een leerling hulp nodig? Dan zorgen we voor begeleiding. Wil een leerling meer? Dan zorgen we voor verdieping. Dit maakt dat bovengemiddeld veel leerlingen de stap naar een hoger onderwijsniveau zetten. Bij SOVOT krijgt talent de ruimte. Wij zorgen dat leerlingen hun talenten ontdekken en uitbouwen. Dat kan gaan om vakken zoals Nederlands of wiskunde. Maar ook om muziek of sport.

 

Wij zorgen voor maatwerk en differentiatie

Ons onderwijsprogramma speelt in op de individuele behoeftes en interesses van onze leerlingen. Waar mogelijk maken we gebruik van de mogelijkheden die ICT te bieden heeft. We drukken leerlingen niet in een keurslijf maar geven ze juist keuzemogelijkheden en stellen ze in staat om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

Een goede relatie met partners

Om kinderen succesvol te laten zijn op hun leerroute, werken we intensief samen met onze partners. Zo hebben we programma’s voor leerlingen die de overstap naar de middelbare school moeilijk...

Niet afrekenen maar doorgroeien

Elk jaar is er in de lokale media veel aandacht voor de slagingspercentages van scholen. En terecht: ook op onze scholen willen we dat zoveel mogelijk leerlingen slagen. Maar SOVOT...

De lat ligt hoog

Goed onderwijs begint bij goede docenten met goede leidinggevenden. SOVOT investeert daarom veel in opleiding en begeleiding van de leiding. Onze team- en afdelingsleiders krijgen trainingen, cursussen en workshops van...