SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

SOVOT ontwikkelt tot een lerende organisatie

Onze leerlingen hebben recht op het best mogelijke onderwijs. Het aantrekken en behouden van het best mogelijke personeel heeft daarom onze constante aandacht. Dat geldt ook voor het creëren van een klimaat waarin mensen optimaal kunnen functioneren. Dat proces stopt nooit – wij blijven leren.

Wij leren van elkaar

We zorgen dat groepen regelmatig informatie, kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen. Waar mogelijk trekken de SOVOT-scholen samen op, bijvoorbeeld waar het gaat om scholing, ontwikkeling of projecten. De scholen kijken regelmatig over elkaars schutting. Docenten en teams doen ervaring op met de onderwijskundige aanpak, speciale doelgroepen en de zorgstructuur van de andere scholen binnen de stichting.

Bij ons werken bekwame en bevlogen medewerkers

We hebben goed in beeld welke behoefte er leeft op het gebied van professionalisering en helpen onze medewerkers om hier gericht aan te werken.

Wij zorgen voor een professionele staf en leiding

De staf en de leiding van de stichting moeten op hoog niveau functioneren. De stichting geeft hiermee het goede voorbeeld en zorgt dat de scholen optimaal kunnen functioneren. De staf en de leiding van de scholen moeten eveneens van hoog niveau zijn. Uiteindelijk vormt deze professionaliteit het fundament onder een prettige omgeving waarin zowel docenten als leerlingen uit zichzelf halen.

Wij sturen op kwaliteit

We willen zoveel mogelijk leerwinst boeken. Daarom meten we op verschillende manieren hoe we het doen. De informatie die dit oplevert, gebruiken we actief om bij te sturen.

Een goede relatie met partners

Om kinderen succesvol te laten zijn op hun leerroute, werken we intensief samen met onze partners. Zo hebben we programma’s voor leerlingen die de overstap naar de middelbare school moeilijk...

Niet afrekenen maar doorgroeien

Elk jaar is er in de lokale media veel aandacht voor de slagingspercentages van scholen. En terecht: ook op onze scholen willen we dat zoveel mogelijk leerlingen slagen. Maar SOVOT...

De lat ligt hoog

Goed onderwijs begint bij goede docenten met goede leidinggevenden. SOVOT investeert daarom veel in opleiding en begeleiding van de leiding. Onze team- en afdelingsleiders krijgen trainingen, cursussen en workshops van...