SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SOVOT

Wie zijn wij?
Wij zijn een GMR die verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van leerlingen, personeel en ouders van SOVOT.

Wat doen wij?
Wij toetsen beleid aan de hand van wet- en regelgeving kijkend door de bril van leerlingen, personeel en ouders.

Hoe doen wij dat?
Wij zijn een GMR die met diverse betrokkenen respectvol wil samenwerken door middel van heldere regels en open communicatie.

Onze missie

Wij streven om herkenbaar te zijn voor onze achterban en bevoegd gezag door:
– doelgerichtheid en kundigheid;
– betrokkenheid en bewogenheid;
– kwaliteit;
– transparante communicatie;
– een positief kritisch en proactieve opstelling.

Om dit waar te maken richten wij onze aandacht op:
– het verwerven van kennis rond wet- en regelgeving van onderwijs en zorg en innovaties in het onderwijs;
– het ontwikkelen van een open en benaderbare GMR waar de communicatielijnen kort en doeltreffend zijn;
– het opbouwen van een constructief-kritische relatie met de schoolleiding;
– het planmatig aanpakken van taken en verantwoordelijkheden.

U kunt contact met de GMR opnemen via Hilde Oosterbaan, email info@sovot.nl

Doelstellingen GMR

Reglement GMR 

Huishoudelijk Reglement GMR

Medezeggenschapsstatuut Sovot