SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

GMR

In het schooljaar 2018 – 2019 bestaat de GMR uit de volgende leden:

  • Rachel Pothuizen (voorzitter, Willem II College)
  • Hilde Oosterbaan (secretaris, Beatrix College)
  • Mitchel Wouters (leerling, Beatrix College)
  • Carolien Krahmer (docent, Willem II College)
  • Esther van de Ven (docent, Beatrix College)
  • Erwin Rossou (ouder, Willem II College)
  • Mohamed Chouyoua (leerling, Willem ll College)
  • Mirjam Smulders-Klinge (ouder, Beatrix College)
  • Carla Spapens (verslag, Beatrix College)

U kunt contact met de GMR opnemen via Rachel Pothuizen, email info@sovot.nl

Reglement GMR

Huishoudelijk Reglement GMR

Medezeggenschapsstatuut Sovot