SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

Talent ontwikkelen

De middelbareschooltijd is een cruciale periode in de ontwikkeling. Daar gaan we bij het Reeshof College zorgvuldig mee om. Leerlingen krijgen intensieve begeleiding om zichzelf beter te leren kennen. Zo helpen we hen om hun persoonlijke leerroute uit te stippelen, en stimuleren we hen om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen.

Vervlochten in alle leerjaren

Ieder mens kan geboeid raken door veel verschillende activiteiten. Bij het Reeshof College vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen hun persoonlijke interesses, talenten en passies ontdekken. Dat is namelijk een belangrijke bron van inspiratie, motivatie en zelfrespect. In diverse onderdelen van het curriculum besteden we daarom volop aandacht aan talentontwikkeling; loopbaanleren, praktijkprogramma’s, Mens&Toekomst, de passielijn, keuzedelen, leerwegondersteuning en intensief contact met de mentor

×

Hallo,

Wil je werken bij SOVOT en heb je een vraag, neem dan contact op onze recruiter. Je kunt altijd een mail sturen naar w.vpelt@sovot.nl

× Ik heb een vraag over werken bij SOVOT