SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

Ruimte voor talent

Voor hoogbegaafde leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool heeft het Beatrix College een speciaal onderwijsprogramma ontwikkeld: Talentum. De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs kan voor deze kinderen extra zwaar zijn. Welke sociale vaardigheden en wat voor studievaardigheden heb je hierbij nodig?

Elkaar ontmoeten

Talentum biedt leerlingen de kans om andere hoogbegaafde leerlingen te ontmoeten. In kringgesprekken leren leerlingen om te luisteren, te praten en op elkaar te reageren. De diversiteit aan onderwerpen is groot. Tijdens de bijeenkomsten van Talentum gaat het onder meer over filosofie, cultuur, mythologie en techniek. Daarnaast komen vaardigheden aan bod zoals samenwerken en leren leren.

De lesinhoud wordt verzorgd door een gespecialiseerde docent van het Beatrix College. Alle basisscholen kunnen leerlingen aanmelden voor Talentum. Het doel van het programma is om leerlingen te helpen hun talent in een veilige omgeving te laten groeien.

×

Hallo,

Wil je werken bij SOVOT en heb je een vraag, neem dan contact op onze recruiter. Je kunt altijd een mail sturen naar w.vpelt@sovot.nl

× Ik heb een vraag over werken bij SOVOT