SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

Review van/door de havo

Het Beatrix College behaalt prima resultaten en de leerlingen zijn tevreden. Toch is er altijd ruimte voor verbetering. Daarom voerde de school een review uit, samen met de leerlingen, over de kwaliteit van het onderwijs op de havo.

Intensieve review-dag

De school en de leerlingen kozen voor een innovatieve aanpak. Op één dag hielden zij meer dan vijftig lesbezoeken van 20 tot 25 minuten. Lessen uit elk jaar, van het eerste tot en met het vijfde, kregen een bezoek van een leerling met een docent en iemand van de schoolleiding.

In de middag vonden nog gesprekken plaats met leerlingen, docenten en ouders/verzorgers. Waarbij zij aan de hand van stellingen hun mening gaven over het onderwijs.

Verbeterpunten

Bij de presentatie van de resultaten bleek de nieuwsgierigheid groot: alle havo-docenten waren aanwezig. De review heeft een aantal concrete verbeterpunten opgeleverd. Veel van die punten zijn opgenomen in het pilotproject ‘Recht op maatwerk’ dat erop gericht is nauwer aan te sluiten bij de behoeften van individuele leerlingen. Er is bijvoorbeeld een doorlopende leerlijn vaardigheden ontwikkeld die de havo-leerlingen beter in staat moet stellen hun opleiding binnen de gestelde tijd succesvol af te ronden.

×

Hallo,

Wil je werken bij SOVOT en heb je een vraag, neem dan contact op onze recruiter. Je kunt altijd een mail sturen naar w.vpelt@sovot.nl

× Ik heb een vraag over werken bij SOVOT