SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

Landelijke pilot ‘Recht op maatwerk’

Geen leerling is gelijk. Leerlingen hebben verschillende talenten, ontwikkelmogelijkheden, leervoorkeuren en omstandigheden. Het Beatrix College doet al veel op het gebied van maatwerk en wil dat blijven uitbreiden. Maatwerk biedt leerlingen extra kansen en kan een positieve invloed hebben op de motivatie.

Recht op maatwerk

Om deze ambitie te helpen verwezenlijken neemt het Beatrix College, als een van de dertig scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland, deel aan de landelijke pilot ‘Recht op maatwerk’. De pilot is een initiatief van de VO-raad, het ministerie van OCW en scholierenorganisatie LAKS.

De praktische invulling

In de praktijk kunnen leerlingen van het Beatrix College een of enkele extra vakken volgen en daarin ook eindexamen doen.Het streven is dat leerlingen ook vakken kunnen volgen op een hoger niveau. Bijvoorbeeld een havo-leerling die Engels op vwo-niveau volgt. Daarnaast wordt er gezocht naar mogelijkheden om leerlingen voor een of meer vakken vervroegd examen te laten doen, in het jaar voorafgaand aan het examenjaar.

Leerlingen krijgen ook meer vrijheid om hun lesrooster en studieactiviteiten in te delen. Een uur minder wiskunde en een uur extra Duits bijvoorbeeld, afhankelijk van waar het talent en de behoefte ligt. Voor specifieke onderwerpen binnen vakken of juist vakoverstijgende vraagstukken komen verdiepende projecten. En ook voor projecten gericht op maatschappelijke betrokkenheid is extra ruimte.

 

×

Hallo,

Wil je werken bij SOVOT en heb je een vraag, neem dan contact op onze recruiter. Je kunt altijd een mail sturen naar w.vpelt@sovot.nl

× Ik heb een vraag over werken bij SOVOT