SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

Een goede relatie met partners

Om kinderen succesvol te laten zijn op hun leerroute, werken we intensief samen met onze partners. Zo hebben we programma’s voor leerlingen die de overstap naar de middelbare school moeilijk vinden. En ook voor kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben. We begeleiden onze leerlingen naar een doordachte keuze voor de vervolgstudie. En we volgen hoe het met hen gaat, ook ná de middelbare school. Een goede relatie met scholen in het vervolgonderwijs is daarvoor onmisbaar.

Een voorbeeld van duurzame samenwerking? Op het Reeshof College verzorgt SOVOT samen met Onderwijsgroep Tilburg (OGT) een volledige vmbo-opleiding. Die samenwerking is zo hecht, dat leerlingen en ouders niet eens merken dat het Reeshof College eigenlijk uit twee scholen bestaat.

×

Hallo,

Wil je werken bij SOVOT en heb je een vraag, neem dan contact op onze recruiter. Je kunt altijd een mail sturen naar w.vpelt@sovot.nl

× Ik heb een vraag over werken bij SOVOT