SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

Collega’s leren van elkaar

Het Koning Willem ll College wil een lerende school zijn. Voortdurende ontwikkeling vindt de school belangrijk en daarom is er veel aandacht voor intensieve samenwerking. Er is een open cultuur, onderling vertrouwen en ruimte voor een gesprek over onderwijs en ieders rol daarin.

Willem ll Academie

Een initiatief voor en door collega’s heeft geleid tot de Willem ll Academie, waar collega’s met elkaar in gesprek gaan over onderwijskundige thema’s. Daaruit komen concrete acties voort zoals het ‘maatjesproject’. We willen dat collega’s elkaars critical friend worden, dat ze elkaars lessen bezoeken en elkaar feedback geven. Sterke tips en succesvolle methoden delen de collega’s op het speciaal gelanceerde blog.

fotograaf “Amat Bolsius’’

×

Hallo,

Wil je werken bij SOVOT en heb je een vraag, neem dan contact op onze recruiter. Je kunt altijd een mail sturen naar w.vpelt@sovot.nl

× Ik heb een vraag over werken bij SOVOT