REESHOF COLLEGE - TWEE SCHOLEN ONDER ÉÉN DAK

Het Reeshof College is een school voor alle niveaus van het vmbo. De school is een samenwerkingsverband tussen Onderwijsgroep Tilburg en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg.

Leerlingen leren voor hun toekomst. Ze leren voor een goede baan. Maar ze leren ook om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Onderwijs heeft in dit ontwikkelingsproces een belangrijke functie. Door loopbaanbegeleiding en het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes wil het Reeshof College leerlingen een basis geven voor hun toekomstige opleidingen en beroep(en).

Het Reeshof College wil leerlingen goed voorbereiden op hun eindexamen. Daarbij wil de school de mogelijkheid om te diplomeren op meer dan alleen de verplichte vakken zoveel mogelijk benutten. Op het Reeshof College staat ‘Leren door te doen’ centraal. Veel vmbo-leerlingen presteren het beste als de school een combinatie van theorie en praktijk aanbiedt. Dat zorgt ervoor dat onderwijs leuk, aantrekkelijk en motiverend blijft.

Het Reeshof College bestaat uit twee scholen die samen optrekken en vanuit dezelfde onderwijsvisie werken. De leerlingen van de basis-, de kaderberoepsgerichte vallen wettelijk en administratief onder Onderwijsgroep Tilburg. De leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg vallen onder SOVOT. In praktijk merken ouders/verzorgers en leerlingen hier niets van. De nauwe samenwerking tussen SOVOT en de Onderwijsgroep Tilburg bevordert een goede doorstroming naar zowel mbo als havo-4.

Fouten zijn goed!

Op school moeten leerlingen volop kunnen ontdekken, proberen en fouten maken. Dat is óók leren. Daarom streven we binnen het Reeshof College naar een cultuur waarbinnen fouten gemaakt mogen worden....

Een school met ambitie

We vragen veel van onze leerlingen, maar misschien nog wel meer van onze mensen. Want als dynamische en ambitieuze school kun je nou eenmaal niet zonder ambitieus, leergierig en nieuwsgierig...

Talent ontwikkelen

De middelbareschooltijd is een cruciale periode in de ontwikkeling. Daar gaan we bij het Reeshof College zorgvuldig mee om. Leerlingen krijgen intensieve begeleiding om zichzelf beter te leren kennen. Zo...

Het beste uit jezelf halen

Op het Reeshof College dagen we leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we door hen te prikkelen méér te willen ontdekken, hen de ruimte te...