KONING WILLEM II COLLEGE - WAARIN BEN JIJ KONING?

Het Koning Willem II College is een openbare school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. In een prettige en overzichtelijke leeromgeving stimuleert de school leerlingen om het beste uit zichzelf te halen.

Het Koning Willem II is er trots op dat veel leerlingen op een hoger niveau een diploma behalen dan voor de brugklas voorspeld was. Leerlingen krijgen allerlei kansen om zich op tal van terreinen te oriënteren, te verdiepen en te excelleren.

Het Koning Willem II College biedt naast het reguliere gymnasium, atheneum, havo en mavo ook ruimte aan leerlingen met extra talent of interesse voor theater, kunst, ict, sport en wetenschap. Alle brugklassers kunnen naast het reguliere lesprogramma kiezen voor één van de plusprofielen. De vwo-leerlingen volgen bovendien het vak wetenschap.

Behalve Topsport Talentschool is het Koning Willem II College ook DaMu-school. Dat betekent dat de school bijzondere faciliteiten aan mag bieden aan topsporters en dansleerlingen. Om kansen te bieden aan toptalenten biedt de school maatwerk waar nodig.

De school streeft ernaar voor iedereen een krachtige leeromgeving te creëren. Bij het Willem II College vindt elke leerling het antwoord op de vraag “Waarin ben jij koning?”

Uitzonderlijke prestaties

De medewerkers en leerlingen van het Koning Willem ll College zijn trots op de resultaten die ze samen behalen. De school staat bekend als kansenschool. Veel leerlingen behalen een diploma...

Collega’s leren van elkaar

Het Koning Willem ll College wil een lerende school zijn. Voortdurende ontwikkeling vindt de school belangrijk en daarom is er veel aandacht voor intensieve samenwerking. Er is een open cultuur,...

Maatwerk voor toptalent

Het Koning Willem ll College is als enige in de regio Topsporttalent School. De school heeft daarnaast een DAMU-licentie (dans en muziek). Leerlingen die de vooropleiding Dans van de Fontys...

Waarin ben jij Koning?

“Waarin ben jij Koning?” Dát is de vraag die leerlingen van het Koning Willem ll College gesteld krijgen en waarop ze hun antwoord vinden. De school vindt het belangrijk dat...