SOVOT is hét platform in het openbaar voortgezet onderwijs in Tilburg. We zijn er voor iedereen en iedereen doet mee! Door -samen met onze scholen- professioneel, innovatief en wendbaar onderwijs te bieden, vormen we maatschappelijk vaardige leerlingen. We dagen ze uit, net als onze medewerkers, continu het beste uit zichzelf te halen, kansen te zien en talenten te benutten.

Beleid

Dit plan is een schets van de toekomst van Sovot. We geven in grote lijnen aan welke richting we in de komende jaren met de stichting en de scholen willen inslaan. Daarbij zijn sommige thema’s gedetailleerder uitgewerkt dan andere. Dat komt niet omdat we bij bepaalde thema’s meer of minder inspiratie hadden, maar omdat we ons realiseren dat we de toekomst slechts beperkt kunnen voorspellen. Anders dan tot voor een aantal jaren geleden gedacht werd, is de wereld door de toegenomen complexiteit en de snelheid waarmee dingen veranderen, beperkt maakbaar. Dat geldt ook voor de onderwijswereld. Je bereikt daarom meer door een algemene richting aan te geven en daar in de tijd op bij te sturen, als je het pad al bewandelt. Soms zul je kunnen versnellen, soms zul je een omweg moeten maken, of een pas op de plaats. Het beste voorbeeld van de ‘beperkte planbaarheid’ van de toekomst is de totstandkoming van dit plan zelf. Het is opgesteld in wat later naar alle waarschijnlijkheid het ‘coronajaar 2020’ genoemd zal worden. Dat is wereldwijd op alle vlakken een raar, moeilijk en onvoorspelbaar jaar geweest. En zo is ook dit plan tot stand gekomen.

strategisch beleidsplan 2021 2025